Lijst Burgemeester

Menu
24/02/2019

Zwevegem toont de weg met eigen klimaatplan

Zwevegem probeert al enkele jaren duurzaamheid hoog in het vaandel te dragen. Zo verhuisden in 2013 alle administratieve diensten van de gemeente naar het nieuwe Gemeentepunt waar verwarming en ventilatie gebeuren door adiabatische koeling en waarop intussen ook zonnepanelen werden geïnstalleerd. Een tweede voorbeeld is dat het wagenpark van de gemeente geleidelijk wordt vervangen door CNG-voertuigen of elektrische voertuigen.

Ook in het bestuursakkoord 2019 - 2024 ("Project 2025") van de nieuwe coalitie werd klimaat één van de belangrijke thema's.

Om deze reden wil de burgemeester werk maken van een gemeentelijk klimaatplan. Waarom immers niet de voortrekkersrol opnemen? Het gaat momenteel nog om een ontwerp met verschillende doelstellingen en actiepunten. Enkele autoluwe zondagen, met shuttledienst, in een bepaalde periode van het jaar maakt daar deel van uit.

Klik hier om het verslag van Focus WTV te bekijken over dat klimaatplan.

Over het bestuursakkoord "Project 2025" vindt in maart en april 2019 trouwens een grote bevragingsronde plaats onder de bevolking. Niet alleen klimaat, maar ook participatie is immers één van de kernpunten van het bestuursakkoord.

In het Infopunt van februari kon u lezen hoe je jouw mening (vanaf 1 maart tot 31 april 2019) kan laten horen:

(1) digitaal op www.zwevegem.be kan je jouw mening geven over 5 stellingen en suggesties doen;

(2) in een dorpsraad/wijkraad in jouw buurt:

- Woensdag 13 maart om 19 uur: OC Malpertus (Heestert) en OC De Spoele (Otegem)

- Donderdag 14 maart om 19 uur: OC Tap (Moen) en OC Ter Streye (Sint-Denijs)

- Woensdag 27 maart om 19 uur: OC Kappaert (Zwevegem Kappaert); Parochiaal centrum (Zwevegem-Knokke) en Gemeentepunt (Zwevegem-Centrum)

(3) op papier via het speciaal Infopunt van april waar je een invulstrook zal terugvinden.

U wordt allen hartelijk uitgenodigd!