Lijst Burgemeester

Menu
26/11/2019

Verkeersveiligheid rond school in Zwevegem-Knokke (GR 25/11/2019)

Op de gemeenteraad van maandag 25 november vraagt de fractie Lijst Burgemeester aandacht voor de verkeersveiligheid rond de school in Zwevegem-Knokke.
De zoektocht naar een gemachtigde opzichter blijkt niet zo eenvoudig, maar misschien zijn er andere mogelijkheden om deze schoolomgeving iets veiliger te maken.

Lijst Burgemeester beseft dat de verkeersveiligheid een taak is van ons allen en dat de gemeente deze verkeerssituatie niet in één-twee-drie kan oplossen, maar correcte snelheden en extra verkeersmaatregelen zouden moeten toelaten om elk kind veilig van en naar school te laten gaan.
Een gepaste snelheid in de buurt van de schoolomgeving is zeer belangrijk. Momenteel geldt op deze plaats een snelheid van 50 km per uur, maar dit wordt jammer genoeg vaak overschreden.
De fractie Lijst Burgemeester vraagt of het College van Burgemeester en Schepen (CBS) kan nagaan of in deze omgeving een interactieve zone 30 ingevoegd kan worden en of het al dan niet mogelijk is de digitale “zone 30”-borden die nu nog geplaatst zijn in de Vierkeerstraat (Heestert) te hergebruiken.

Tijdens de gemeenteraad geeft het CBS aan dit voorstel naar haalbaarheid en efficiëntie te onderzoeken.
CBS veronderstelt dat alleen het plaatsen van borden niet voldoende zal zijn, maar ook het aanpassen van het wegdek. Men onderzoekt wat er tijdelijk kan aangepast worden om de veiligheid te verbeteren en bij de aanleg van het Lettenhofpark naar een definitievere oplossing te zoeken.