Lijst Burgemeester

Menu
24/12/2021

Shop & Go in Zwevegem

Het college van burgemeester en schepenen besliste in haar zitting van dinsdag 21 december om een proefproject te lanceren voor de inrichting van het “Shop en Go-parkeren”. 

Dit zijn gereserveerde plaatsen voor kort parkeerders met de bedoeling enkele beschikbare parkeerplaatsen te voorzien voor de nabijgelegen handelszaken.

Er is derhalve slechts een maximum parkeertijd van 30 minuten toegelaten.

Het experiment gaat door op verschillende plaatsen in de Otegemstraat en in de Ommegangstraat en is beperkt tot de periode van 24 december tot en met 1 januari.  De evaluatie van het project zal meegenomen worden in de globale evaluatie van het nieuwe parkeer- en circulatieplan dat in het voorjaar ingevoerd werd in het centrum van de deelgemeente Zwevegem.

Lijst Burgemeester vraagt dat die evaluatie zo spoedig mogelijk gebeurt na 1 januari.

Lijst Burgemeester pleit, in het kader van die evaluatie, voor een herinvoering van de blauwe zone in het centrum van de deelgemeente Zwevegem, in combinatie op bepaalde plaatsen met het kort parkeren (shop en go) en is tevens ook voorstander om de formule van het kort parkeren in de andere deelgemeenten toe te passen daar waar nodig en mogelijk.

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN VEILIG ZWEVEGEM!