Lijst Burgemeester

Menu
25/11/2019

Negatief advies windmolens toegelicht bij de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie

De burgemeesters van de gemeente Zwevegem en de gemeente Avelgem hebben op dinsdag 19 november het negatief advies van hun respectievelijk gemeentebestuur toegelicht op de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie te Brussel.

De indruk op de hoorzitting was nadrukkelijk positief, zijnde dat beide burgemeesters ervan overtuigd zijn dat ook de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie negatief zal adviseren.

Indien dit ook het geval wordt, moet tevens vastgesteld worden dat alle belangrijke adviezen voor de aanvraag van het zogenaamde windmolenpark negatief zijn.

Vooral het advies van het departement omgeving van de Vlaamse overheid is vernietigend vermits aldaar geoordeeld werd dat de aanvraag niet in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen ter zake en ook niet in overeenstemming is met de goede plaatselijke ordening, noch met zijn onmiddellijke omgeving. Tevens werd gesteld dat de aanvraag ook de natuurtoets niet doorstaat.
Tevens is ook het advies van het agentschap natuur en bos (ANB) nadrukkelijk negatief.

Indien thans ook het advies van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie negatief wordt, mag redelijker wijze verwacht worden dat de bevoegde minister (Minister Zuhal Demir) niet anders kan dan de aanvraag te weigeren tenzij zij alle negatieve adviezen naast zich neerlegt.

Lees ook de persberichten hierover: klik hier voor het artikel in KW en hier voor het artikel op hln.be.